Zubní implantáty

Zubní implantáty se v poslední době staly mocným nástrojem při řešení celé řady stomatologických problémů spojených se ztrátou jednoho či více zubů. Zubní implantáty se v poslední době staly mocným nástrojem při řešení celé řady stomatologických problémů spojených se ztrátou jednoho či více zubů. Zubní implantát jednoduše nahradí zubní kořen vytaženého zubu kořenem umělým, vyrobeným z titanu. Na ten se po vhojení zhotoví další práce nejčastěji v podobě keramické korunky nebo můstku. Na zavedený zubní implantát lze ale také zhotovit zařízení sloužící pro upevnění snímatelné náhrady. Implantáty nabízí plnohodnotné a dlouhodobé řešení defektů chrupu.

 

Pro koho je vhodné řešení pomocí implantátu?

Díky rozvoji zubní implantologie máte šanci v těchto případech:

Pro úspěšné zavedení a vhojení zubního implantátu musí být pochopitelně splněny další podmínky, jako je dostatečné množství kvalitní kosti, dokonalá ústní hygiena a celkově dobrý zdravotní stav se schopností k hojení ran. Implantace není vhodná zejména u pacientů trpících cukrovkou či jinými závažnými celkovými onemocněními, užívání některých léků u alergie na titan a u silných kuřáků.

 

Co když není dostatek kosti?

Nedostatečnou šířku či výšku kosti lze do jisté míry doplnit pomocí tzv. augmentace. Existuje více typů augmentačních technik, k doplnění se používají umělé kostní materiály nebo kost odebraná z jiného místa. Jedná se o malý chirurgický výkon, který se provádí v místním znecitlivění. Menší augmentace je možné provést najednou se zavedením implantátu, při větším augmentačním výkonu je možné k zavedení implantátu přistoupit po 6-9 měsících, které jsou nutné k dokonalému zhojení a regeneraci kosti.
Cena za augmentaci (zesílení kosti) se dle typu, rozsahu, obtížnosti a množství použitého umělého kostního materiálu pohybuje od 1.500,- Kč do 5.000,- Kč.

 

3D RTG a implantologický plán

3D RTG a implantologický plán

K moderní implantologii neodmyslitelně patří kvalitní analýza a zhotovení implanologického plánu. Řada pracovišť nabízejících zavedení implantátů stále pracuje s klasickými 2D panoramatickými rentgenovými snímky. Z 2D snímků však nelze získat zcela přesnou informaci o prostorovém uspořádání anatomických struktur, zejména o šířce kosti, poloze a průběhu mandibulárního nervu či čelistní dutiny. Z nedostatku informací mohou při zavádění implantátu vzniknout nepříjemné komplikace.


Proto je naše pracoviště vybaveno panoramatickým rentgenovým přístrojem s možností 3D zobrazení Sirona Orthophos XG 3D. 3D RTG (CBCT) snímek nám umožní analyzovat množství a kvalitu kosti, určit přesnou polohu mandibulárního nervu i čelistní dutiny, vybrat vhodný typ implantátu a určit nejvhodnější místo i směr jeho zavedení.

 


Jaké implantáty v naší ordinaci používáme?

V současné době nabízíme 2 implantologické systémy:
švýcarské implantáty Straumann1) Špičkové švýcarské implantáty Straumann. Firma Straumann je světovým leaderem v implantologii. Má za sebou přes 40 let klinického výzkumu a je průkopníkem technologií tohoto oboru. Straumann je vždy ve vývoji implantátů o krok dál před konkurencí. Firemní slogan "Simply doing more“ (Děláme prostě víc) vystihuje přístup výrobce ke své činnosti. Implantáty značky Straumann patří k tomu nejkvalitnějšímu, co můžeme našim pacientům nabídnout - jsou spolehlivé, jednoduché a hlavně klinicky prověřené.

2) Německé implantáty Oktagon vyráběné společností Hager & Meisinger GmbH v Düsseldorfu. Tyto implantáty se vyznačují příznivou cenou při zachování vysoké kvalitativní úrovně. Implantáty Oktagon jsou na trhu 12let, využívají v klinické praxi ověřený implantologický koncept slavnější značky Straumann a  spojují jednoduchost s všestranností.

 

 

Jak zavedení implantátu probíhá?

V případě Vašeho zájmu o implantát je možné kontaktovat naši ordinaci telefonicky v pracovní dny mezi 8:30-16:30 na čísle 777 942 492 nebo kdykoliv e-mailem: neumann@mujzubar.cz.

zavedení implantátuObjednáme vás na úvodní konzultaci, při které provedeme cílené vyšetření v ústech, zhotovíme Vám digitální panoramatický 2D snímek a probereme s Vámi možnosti a varianty zavedení implantátu vč. cenové kalkulace. Cena implantologické konzultace je 500,-Kč, které vám odečteme z ceny chirurgické fáze implantace v případě její realizace.
Pokud je situace pro implantaci vhodná, domluvíme s Vámi termín zavedení implantátu, zhotovíme 3D RTG snímek sloužící pro zhotovení implantologického plánu a naskenujeme místo implantace pomocí speciální kamery. Na základě CBCT snímku a provedeného skenu vyrobíme speciální chirurgickou šablonu, která slouží pro naprosto přesné zavedení implantátu do čelistní kosti bez rizik plynoucích z nepřesností, když se implantát zavádí bez pomoci chirurgické šablony.

Samotné zavedení implantátu probíhá ambulantně v místním znecitlivění a trvá v jednoduchých případech 30-50 minut. Následně je nutné nechat implantát vhojit, aby byl v čelisti pevně ukotven. Toto období trvá zpravidla 8-12 týdnů. Po uplynutí této doby je možno přistoupit k tzv. protetické fázi, kdy se na implantát upevní sekundární díl (tzv. abutment) a zhotoví korunka či můstek.

 

Ceny

Cena implantátuCena za zhotovení 3D RTG snímku je 1.000,-Kč, cena kompletní analýzy s implantologickým plánem 1.500,-Kč.
Cena chirurgické šablony pro zavedení jednoho implantátu je 1.500,-Kč
Cena chirurgické fáze - zavedení implantátu Straumann (bez ev. augmentace) je 14.800,- až 16.600,-Kč dle typu implantátu a v případě německého systému Oktagon 11.100,- Kč.
Cena protetické fáze záleží na typu použitého sekundárního dílu (abutmentu) a typu korunky. V případě titanového sekundárního dílu a celokeramické korunky CEREC je cena 9.200,-Kč (v případě příspěvku zdravotní pojišťovny na celokeramickou korunku). Je-li sekundární díl keramický nebo se korunka vyrábí v zubní laboratoři, může se cena lišit.

Cena základní kompletní náhrady zubu v postranním úseku implantátem (bez augmentace) vychází v naší ordinaci u implantátu Straumann na 27.000,- až 29.500 Kč a u systému Oktagon na 23.600,- Kč (zahrnuje 3D RTG snímek, analýzu, implantologický plán zavedení implantátu, výrobu chirurgické šablony CEREC Guide II, titanový abutment se šroubovanou celokeramickou korunkou zhotovenou pomocí technologie CEREC).
Pozn.: Uvedené ceny platí pro nekomplikované implantace v postranním úseku chrupu, nezahrnují ev. augmenatce (přidání kostní hmoty). Také v případě náhrady zubu v předním úseku chrupu může být cena s ohledem na použití jiných typů materiálů (keramický abutment a pod.), vyšší. Ceny můstků zhotovených na implantáty se liší dle způsobu provedení a použitých materiálů. Cenu za tyto náročnější a individuálně zhotovované práce  vám spočítáme individuálně na základě provedeného klinického vyšetření a konzultace. 

 

Jak se objednat?

Jak se objednatV případě náročnějších chirurgických výkonů, augmenatcí a pod,. v naší ordinaci spolupracujeme se zkušeným specialistou – implantologem MUDr. Radkem Huličkou. Pro neregistrované pacienty můžeme realizovat pouze chirurgickou fázi, tzn. samotné zavedení implantátu nebo kompletní realizaci vč. protetické fáze se zhotovením korunky či můstku.V případě Vašeho zájmu o implantát je možné kontaktovat naši ordinaci telefonicky v pracovní dny mezi 8:30-16:30 na čísle 777 942 492 nebo kdykoliv e-mailem: info@mujzubar.cz.

 

Podrobné informace o zubních implantátech najdete v článcích na www.ZUBY.cz.

Odborníky doporučované pomůcky pro ústí hygienu za skvělé ceny zakoupáte u nás nebo zde: