Pro stomatology


Panoramatické a 3D / CBCT rentgenové snímky, implantologické plány

Nabízíme zhotovení OPG a 3D snímků i pro pacienty vaší ordinace. Zde je ke stažení ŽÁDANKA NA RTG VYŠETŘENÍ

Digitální OPG snímky: jsou zhotovovány na digitálním panoramatickém RTG přístroji Sirona Orthophos XG 3D. Panoramatický snímek zhotovíme pro vaše pacienty na základě vyplněné žádanky nebo K-formuláře. Pokud uzavřeme smlouvu, OPG snímky vykazujete ZP vy jako zařízení, které snímek indikovalo a my vám zhotovené snímky vyfakturujeme s měsíční frekvencí. Nemáme-li uzavřenou smlouvu a stav pacienta není akutní, účtujeme zhotovení OPG snímku pacientovi dle našeho platného ceníku, nyní 600,-Kč/snímek.

Při zájmu o trvalejší spolupráci nabízíme uzavření smlouvy, podrobnosti na vyžádání rádi sdělíme. Snímek předáme pacientovi vypálený na CD nosiči nebo uložíme na vlastní flash disk, ev. zašleme s jeho písemným souhlasem e-mailem. Velikost OPG snímku ve formátu jpeg je obvykle okolo 1-1,2MB. 

Na témže přístroji provádíme rovněž zubní CBCT / 3D RTG vyšetření čelistí s rozměrem 8x8 nebo 5x5,5cm. Do zamýšleného místa implantace můžeme zhotovit implantologický plán, na kterém bude zobrazen vhodný typ implantátu implantačního  systému, který používáte, průběh kanálu n. mand. v případě mandibuly, ev. významné rozměry jako například výška zbytkové kosti alveolárního výběžku v maxile, šířka alv. výběžku atd.. Dalšími indikacemi pro zhotovení CBCT vyšetření je zejména endodontické ošetření nebo extrakce retinovaných zubů ev. diagnostika stavu parodontu.

Snímky zhotovujeme během naší provozní doby a je zapotřebí se vždy předem objednat.

V případě zájmu o bližší informace nebo objednání nás můžete kontaktovat na tel.: 777 942 492 nebo e-mailem: info@mujzubar.cz.


Implantologie

Od září 2011 nabízíme také pacientům jiných lékařů ošetření dentálními implantáty:
- analýza možností implantologické léčby vč. zhotovení 3D RTG snímku čelistí
- augmentace kosti, sinus lift
- zavedení implantátu systému Straumann nebo OKTAGON (Meisinger)
V naší praxi bude pacient ošetřen pouze v předem domluveném rozsahu dentální implantologie a poté se vrací ke svému ošetřujícímu lékaři.


Dentální hygiena

Na základě doporučení zubního lékaře a objednání je možno využít služeb našich dentálních hygienistek Bc. Dany Koudelkové a Adély Šmardové DiS. Cena výkonů dentální hygieny se odvíjí od času potřebného ošetření. Orientační ceny nejčastějších výkonů jsou uvedeny zde

Odborníky doporučované pomůcky pro ústí hygienu za skvělé ceny zakoupáte u nás nebo zde: