Storno podmínky a poplatkyVážení klienti, milí pacienti,
 
moderní stomatologie vyžaduje využití nových léčebných postupů, materiálů a technologií. Významnou roli při poskytování zdravotních služeb dnes také hrají nejrůznější legislativní požadavky. S tím přímo souvisí časová náročnost výkonů. Proto dnes musíme velkou pozornost věnovat time managementu.  Na dobu vašeho ošetření je vždy připraven erudovaný personál - lékař, asistenka,ev. dentální hygienistka, moderními přístroji vybavená ordinace, zkrátka veškerá potřebná kapacita našeho pracovište. To samo o sobě představuje nemalé režijní náklady. Na termín ošetření se s ohledem na množství práce čeká týdny i měsíce.

Od  našich pacientů proto očekáváme, že:
1) formou odpovědi na naší SMS 48hodin předem potvrdí termín a čas ošetření
2) potvrzený termín dodrží a dostaví se v objednaném čase do naší ordinace

V poslední době výrazně narostl počet „omluvenek“ v krátké době před termínem, často s odůvodněním náhlého onemocnění, úmrtí v rodině apod. Proto jsme byli nuceni zavést systém, kdy je třeba zrušit termín minimálně dva pracovní dny předem.
Pokud nepřijdete nebo termín nezrušíte včas (zmíněných 48 hodin předem), nikdo z našeho personálu nebude pátrat po jakémkoliv vašem důvodu (klidně i smyšleném), jen vám musíme bez jakýchkoliv emocí před objednáním na další návštěvu naúčtovat formální storno poplatek, který se hradí podle počtu hodin, na které byl pacient objednán. Storno poplatek v současné době činí 1.000,-Kč/hod u lékaře a 500,-Kč/hod. u dentální hygienistky (tato částka zdaleka nepokrývá hodinový režijní náklad naší ordinace). Detaily popsány níže.

Zároveň vás prosíme o pochopení a omlouváme se v případě, že máme zpoždění při ošetřování pacienta před vámi. Při naší práci se někdy bohužel stává, že se výkon ošetření u předchozího pacienta neplánovaně zkomplikuje a nutný čas pro kvalitní ošetření se prodlouží. To se může stát i při vašem ošetření. Zdravotní personál nemůže vždy předvídat neplánovanou zdravotní či jinou komplikaci. Děkujeme, že tyto situace chápete.

Storno poplatky se uplatňují v těchto situacích:

1)    Pozdě zrušený termínu ze strany pacienta - méně než 48 hodin před začátkem rezervace a to bez ohledu na důvod zrušení
2)    Nedostavení se v době termínu
3)    Zrušení termínu lékařem/dentální hygienistkou pro pozdní příchod (o 10 minut a více)

Každý případ posoudí lékař/dentální hygienistka individuálně.

Postup rezervace termínu:

1) Pacient sjedná termín ošetření jedním z následujících způsobů:
- osobně
- telefonicky na č.+420 777 942 492 nebo +420 778 097 537
- e-mailem na adrese info@mujzubar.cz nebo kolarikova@mujzubar.cz
- on-line na www.mujzubar.cz (pouze dentální hygiena)

2) Pacient obdrží 2 dny před plánovaným termínem SMS avízo o blížícím se termínu ošetření. (věnujete prosím pozornost datu a hodině objednání, někdy dochází k 5-10 minutovým posunům proti původně sjednanému času) Termín a čas potvrdí  odesláním zprávy ANO / NE odpovědí přímo na tuto naším systémem odeslanou SMS zprávu a to nejpozději do 24 hod. předem nebo termín zruší nejpozději 48 hodin před plánovaným ošetřením. V případě nepotvrzení termínu ze strany pacienta a našeho neúspěchu při snaze o telefonický kontakt bude tento termín nabídnut a rezervován pacientům z naší čekací listiny.
Pacient může termín zrušit jedním z těchto způsobů: osobně, telefonicky či formou SMS na telefonních číslech +420 777 942 492 nebo +420 778 097 537, e-mailem na info@mujzubar.cz nebo kolarikova@mujzubar.cz.
Pozor: převzetí informace o zrušení termínu musí být ze strany ordinace potvrzeno, jinak se má za neplatný.

Nemáte-li o sjednané ošetření zájem nebo víte-li, že se ve sjednaném termínu nemůžete dostavit, zrušte návštěvu ihned a neblokujte termín jiným pacientům, kteří na termín čekají týdny až měsíce. 

Děkujeme za pochopení

Odborníky doporučované pomůcky pro ústí hygienu za skvělé ceny zakoupáte u nás nebo zde: