Endodontické ošetření

Cílem endodontického ošetření je zachránit mrtvý zub či zub se zánětem zubního nervu před extrakcí. Pomocí speciálních nástrojů a technik je zapotřebí odstranit zánětem postiženou - infikovanou tkáň z kořenových kanálků a nahradit jí vhodnou výplní tak, aby vyplněný kořenový kanálek nebyl zdrojem šíření infekce do okolí zubu. Je to poslední možnost, jak zachránit zub před vytržením.

Skutečně kvalitní ošetření kořenových kanálků je velmi důležité! Je nutné si uvědomit, že bez dokonale ošetřeného kanálku je "mrtvý" zub odsouzen k extrakci. Následná náhrada vytrženého zubu prostřednictvím můstku nebo implantátu je pak mnohem náročnější (a to i finančně), než endodontické ošetření s dostavbou a zhotovením korunky.

V naší praxi provádíme endodontické ošetření vždy v místním znecitlivění a samozřejmě pomocí nejmodernějších technik ošetření a přístrojového vybavení. Naše ordinace je vybavena nejen moderními ručními endodontickými nástroji, ale také přístroji a nástroji pro strojové opracování kanálků - endodontickým motorem Endo IT s NiTi nástroji M-Two, přístrojem pro měření délky kořenových kanálků - apexlokátorem Raypex 5 a přístrojem pro 3D plnění kořenových kanálků teplou gutaperčou technikou Bee-Fill.

apexlokátor Raypex 5

Apexlokátor dokáže s přesností na desetiny milimetru změřit délku kořenového kanálku a poskytuje nám informaci o tom, do jaké hloubky je nutné kanálek opracovat a rozšířit. Přesnost měření je podstatně vyšší než při použití rtg snímku a také odpadá nutnost zhotovení jednoho až dvou rentgenových snímků.

Apexlokátor dokáže s přesností na desetiny milimetru změřit délku kořenového kanálku

Endodontický motor pohání speciálně tvarované nikltitanové nástroje a má pro každý jednotlivý nástroj nastavenu rychlost otáčení a kroutící moment. Nástroje se zavádí do kanálku zubu a dokáží kopírovat jeho tvar i v případě zakřivení. Tak se kanálek opracovává a rozšířuje. Výhodou použití tohoto přístroje oproti ručnímu opracování kanálků je rychlejší opracování - výkon trvá kratší dobu a je pro pacienta i lékaře méně zatěžující, prižné nikltitanové (NiTi) nástroje dokaží kopírovat zakřivení kanálků a umožní jejich opracování, což je někdy při použití jiných nástrojů obtížné, snižuje se riziko zalomení nástroje v kanálku, což je častá a nepříjemná komplikace endodontického ošetření. Jakmile se totiž překročí kroutící moment a hrozí zlomení nástroje v kanálku, motor automaticky změní směr otáčení a nástroj ze zubu "vyšroubuje".
Výsledek opracování kořenových kanálů může ještě umocnit jejich desinfekce ozónem. Naše praxe je i pro tuto situaci vybavena přístrojem Prozone.

Endodontický motor pohání speciálně tvarované nikltitanové nástroje

Kanálek, který byl dostatečně rozšířen a desinfikován je připraven pro zaplnění. Požíváme buď techniku tzv. laterální kondenzace gutaperčových čepů společně s pastou AH26 nebo nověji plnění rozehřátou gutaperčou přístrojem BeeFill.

U lehčích a plánovaných případů jsme schopni zub endodonticky ošetřit v jedné návštěvě, při složitějších stavech je zapotřebí 2 návštěv a u zanedbaných stavů, kde došlo k zánětu okolo hrotu kořene zubu či dokonce otoku tváře i více návštěv.

Zub s kvalitně zhotovenou kořenovou výplní v ústech pacienta zůstává nadále s perspektivou fungování desítek let nebo dokonce doživotně.

Zub s kvalitně zhotovenou kořenovou výplní v ústech pacienta zůstává nadále s perspektivou fungování desítek let nebo dokonce doživotně.

Je však nutno dodat, že "mrtvý" přestože dokonale endodonticky ošetřený zub je křehčí než zuby živé a proto velmi záleží na následném, tzv. postendodontickém ošetření. Ve většině případů se dnes po ošetření kanálků zubu doporučuje zhotovení korunky. U více oslabených zubů je nutné vyztužení zubu pružným nekovovým čepem ze skelných vláken a plastická dostavba z fotokompozitního materiálu. Dle údajů ze zahraničí, např. studie Aquilino, Caplan z roku 2002 je přežití takto ošetřených zubů na které byla zhotovena korunka šestkrát vyšší než u zubů, u kterých se po ošetření kanálků korunka nezhotovila. U zubů, které nejsou příliš oslabeny, je dostačující zhotovení výplně, nejlépe však fotokompozitní. Amalgám (odmyslíme-li jiná jeho negativa) je pro sanaci endodonticky ošetřených zubů zcela nevhodný a hrozí následné prasknutí zubu.

Odborníky doporučované pomůcky pro ústí hygienu za skvělé ceny zakoupáte u nás nebo zde: