ZUBNÍ CENTRUM PETŘINY

Křenova 1, 162 00 Praha 6
2. patro


ordinace MUDr.Neumanna
tel.: +420 777 942 492
e-mail: info[Z]mujzubar.cz


ordinace MUDr. Kolaříkové
tel: +420 778 097 537
e-mail: kolarikova[Z]mujzubar.cz

ordinace MUDr. Krejčové
tel: +420 732 388 078
e-mail:

Ceny

Jsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ČPZP a RBP, takže u nás neplatíte za vstupní a preventivní prohlídky a některé další hrazené výkony uvedené níže. To je však jen malý zlomek moderní zubní péče odpovídající trendům 21.století.
 
Současný rozvoj moderní stomatologie a špičkové technologie, které umožňují nové metody ošetření, způsobily vznik značného rozdílu mezi moderní a kvalitní péčí na straně jedné a péčí, kterou jsou schopny a ochotny hradit zdravotní pojišťovny na straně druhé. Proto, stejně jako je tomu i v ostatních vyspělých zemích EU, zdravotní pojišťovny v České republice přispívají pouze velmi malým procentem celkové ceny (protetické práce) nebo vůbec ne. Úhrada je tak plně na straně pacienta. Do zařízení a vybavení naší ordinace moderními technologiemi bylo v průběhu posledních let investováno téměř 10miliónů korun! Ošetření pomocí moderních přístrojů se kromě dalších nákladů (nájem, mzdy s odvody, energie, telefon, služby, materiály, vzdělávání, příspěvky České stomatologické komoře, poviné kontroly přístrojů atd) pochopitelně promítá do konečné ceny ošetření.
 
Orientační ceny nejčastějších výkonů pro získání představy o cenové úrovni najdete níže. Bližší informace Vám rádi poskytneme a na základě vyšetření zhotovíme cenový plán. E-mailem ani telefonicky bez podrobného klinického a rentgenologického vyšetření bohužel nelze stanovit potřebný rozsah léčby a tedy ani celkovou cenu. Děkujeme za pochopení.
 

Výběr častých položek z ceníku platného od 1.8.2019

Vyšetření, RTG, anestezie, administrativa
Vstupní vyšetření  hrazeno ZP* 
Preventivní prohlídka 2x ročně  hrazeno ZP* 
Digitální snímkování RTG a OPG hrazeno ZP*
Vyhodnocení snímků hrazeno ZP*
Lokální injekční anestezie hrazeno ZP*
Administrativní výkon malého rozsahu, kopie dokumentace (sestra, recepční) 200 Kč
Konzultace (15-20min.) 600 Kč
CBCT (3D) RTG snímek bez plánu implantace
1 000 Kč
plán do 2ks implantátů 500,-Kč, dále 150,-Kč za každou další fixturu
*) u pacientů smluvních pojišťoven
 

 

Záchovná stomatologie


Výplň skloinomerní (dle rozsahu) 800 Kč - 1 200 Kč
Výplň fotkompozitní (bílá) 1 000 Kč - 2 200 Kč
Keramická inlay/onlay CEREC (jedna návštěva) 4 400 Kč
= nejkvalitnější náhrada kovového amalgámu
+ ev. dostavba zubu pod keramickou inlay
900-1 200 Kč

 

Endodoncie


Nekomplikované ošetření koř. kanálků (v 1 návštěvě, nezahrnuje postendodoncii)
1 900 - 4 100Kč (dle počtu kanálků)
Ošetření kořenových kanálků ve 2 návštěvách (nezahrnuje provizorní ani definitivní výplň zubu)
2 500 - 4 500 Kč (dle počtu kanálků)
Endodoncie provizorní opakovaná500 Kč

Reendodoncie dle náročnosti

příplatek od 1 000 Kč
Dostavba zubu po endodontickém ošetření bez čepu 1 600 Kč
Dostavba zubu po endodontickém ošetření s 1-2 čepy ze skelných vláken1 900 - 2 400 Kč


Protetika


otisk A-silikon, Pentamix    500 Kč
Provizorní korunka    900 Kč
Provizorní můstek (dle rozsahu) 2 500 Kč - 3 900 Kč
Korunka metalokeramická 6 300 Kč- 6 500 Kč
Korunka celokeramická CEREC - postranní úsek chrupu
Korunka celokeramická CEREC - přední úsek chrupu
6 000 Kč / 6 745 Kč
7 000 Kč / 7 745 Kč

Korunka celokeramická  e.Max

7 500 - 7 800 Kč / 8 245 - 8 545 Kč
Estetická faseta keramická CEREC 7 000 Kč
Pozn.:       cena po odečtení příspěvku ZP  /  plná  cena bez příspění ZP


 

Bělení zubů


Ordinační bělení zubů Beyond (v ceně 1 tuba gelu = standardní spotřeba) 4 950 Kč
Domácí bělení zubů (silikonové nosiče pro 2 čelisti, sada s 8 tubami gelu) 3 700 Kč

 

 


Implantologie


Konzultace možnosti implantologické léčby

600 Kč
(v případě realizace implantace zdarma)

Zhotovení 3D RTG + implantologický plán

1 500 Kč

Zavedení implantátu Straumann

14 500 - 16 600 Kč
Zavedení implantátu Oktagon Meisinger  11 100 Kč
Abutment/sekundární díl titanový /keramický  2 200 - 4 500 Kč
Chirurgická šablona pro 1-3 implantáty 1 500 Kč


Korunka hybridní šroubovaná na implantát 9 500 Kč
Výsledná cena = 3D RTG snímek + šablona +

abutment + korunka

Německý implantát OKTAGON Meisinger včetně 3D RTG plánu a chirurgické šablony umožňující zcela přesné zavedení implantátu!! a celokeramické korunky do postranního úseku chrup - stoličky

Německý implantát OKTAGON Meisinger + celokeramická korunka - přední zuby

   23 600 Kč


 

26 900 - 28 500 Kč

Švýcarský implantát Straumann včetně 3D RTG plánu a chirurgické šablony umožňující zcela přesné zavedení implantátu!! a celokeramické šroubované korunky do postranního úseku chrup -  stoličky

Švýcarský implantát Straumann + celokeramoická korunka - přední zuby
27 000 - 32 100 Kč30 000 - 33 700 Kč

Pozn.
:
1)  ceny  platí  při  nekomplikované  implantaci


a nezahrnují ev. augmentace a pod.
2)  ceny  za  můstky  zhotovené na  implantátyse kallkulují individuálně dle způsobu

     provedení, rozsahu a použitých materiálů 


Orientační rozsah stomatologické péče hrazené zdravotními pojišťovnami

  • 2 preventivní vyšetření ročně (Druhá prohlídka může být provedena s odstupem min. 3 měsíců od první. Pojišťovny hradí vyšetření pouze u jednomu lékaři, tzn. jste-li u nás poprvé a bylo-li již vaším předchozím lékařem vyšetření pojišťovně v témže roce účtováno, musíte vstupní vyšetření uhradit dle platného ceníku.)
  • RTG vyšetření (malé snímky bez omezení a panoramatický snímek 1x za dva roky)
  • lokální injekční anestezie
  • jednoduché výplně zubů z nedózovaného amalgamu (1 výplň na 1 zub 1x ročně), jehož aplikaci jsme v naší praxi s ohledem na zdravotní rizika prakticky opustili a zhotovujeme ho pouze na výslovnou žádost pacienta. Většina našich pacientů požaduje skutečně kvalitní péči, kterou amalgamová výplň při jejíž přípravě se manipuluje s toxickou rtutí a která musí být zhotovena během 5 minut 150let starou technologií, opravdu není. Její jedinou "výhodou" zůstává právě úhrada z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Negativní následky takto zhotovených „plomb“ řešíme v naší praxi každodenně…
  • výplně dočasných zubů u dětí
  • extrakce dočasných i stálých zubů vč. chirurgických extrakcí
  • drobné chirurgické výkony na měkkých i tvrdých tkáních a první pomoc při úrazu zubů
  • celkové zubní náhrady s pryskyřičnými zuby a neprůhledným patrem (plně hrazeno 1x za 3 roky)
  • část ceny korunek, fixních můstků (1x za 5 let) a částečných snímatelných náhrad (1x za 3 roky)

Podmínky úhrady výše uvedené péče z prostředků zdravotního pojištění

Pro to, aby zdravotnickém u zařízení pojišťovny výkon proplatily, musí být splněny určité podmínky, mimo jiné překročena frekvence vykázání výkonu či výrobku (např. 1 snímatelná náhrada za 3 roky apod.) bez ohledu na to, ve které ordinaci jste byli. To v praxi znamená, že když jste například v únoru byli na vyšetření u pana doktora X a ten ho vyúčtoval vaší zdravotní pojišťovně, která mu ji proplatila, není možné počítat s tím, že by pojišťovny vaše vyšetření uhradily v březnu v naší ordinaci. Vaše zdravotní pojišťovna nám již toto vyšetření znovu v jednom roce neuhradí, proto ho musíte zaplatit sami nebo se objednat na dobu, kdy od prvního vyšetření uplynuly alespoň 3 měsíce. Obdobně je to i u ostatních výše zmíněných výkonů a výrobků, u kterých je zavedeno tzv. frekvenční omezení.